Seo re fanang ka sona

barekisi ba phahameng

ba batjha ba fihlang